El procés de creació d'una mandala
Per crear una mandala cal estar en concentració i calma en un ambient tranquil i còmode. 
Crear mandales potencia la creativitat i ajuda a la relaxació.

 Així doncs, cada infant ha creat una mandala diferent intentant cercar aquest ambient de treball comú...

...que potencia la concentració individual a l'hora de dur a terme qualsevol activitat.